ดัพเดท!!  ปลัดกลาโหมเปิดนิทรรศการ ‘KM DAY’

เกมพนันออนไลน์ของ Gclub มือถือ มีความสนุกและความบันเทิงมากมายให้เหล่านักพนันทั้งหลายได้เล่นกันง่ายๆ ที่บ้านของเหล่านักพนันเองทุกวันที่บ้านของเหล่านักพนันเองทุกวันคะ

และวันนี้ทางเว็บคาสิโนออนไลน์ของเรายังมีข่าวมาอัพเดท พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2017  เพื่อนำเอาองค์ความรู้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาสนอให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และยังมีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 บัญญัติว่า

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ”

สำหรับในปี 2560 นี้ มีการมอบนโยบาย โดยให้หน่วยตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกันการจัดทำ KM จำนวน 24 KM  พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2  ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ และนี้ก็เป็นข่าวที่ทางเว็บคาสิโนออนไลน์ของ       Gclub นำมารายงานกันคะ