สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายควรรู้ก่อนสิ้นปี

สำหรับตัวช่วยสำหรับคนที่จะต้องจ่ายภาษี มาดูกันว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างที่เรานั้นจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง อย่างเช่น ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นในระยะยาว โดยจะซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงจะประเมินที่ได้รับ ซึ่งเราจะต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น รวมแล้วก็จะต้องไม่เกินประมาณ 500,000 บาท

นอกจากนี้ ดาวน์โหลด gclub เว็บคาสิโนอนอไลน์ที่เปิดให้บริการด้วยความมั่นคงและบริการอย่างยาวนานแนะนำว่าค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ เงื่อนไขคือซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงจะมีการประเมินที่ได้รับ ซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และสูงสุดไม่เกินประมาณ 500,000 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของประกันชีวิต G club คาสิโนออนไลน์ยังแนะนำว่าสำหรับเบี้ยประกันชีวิตที่เราจะได้รับการลดหย่อน เดิมนั้นจะมีสองประเภท ที่ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตในแบบทั่วไป และในส่วนของเบี้ยประกันแบบบำนาญ แต่ล่าสุดกรมสรรพากรนั้นได้มีการประกาศให้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพเหล่านั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีกด้วย โดยจะสามารถหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อเรายังรวมค่าเบี้ยลดหย่อนประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี